Základy pro stavby

Realizace základů pro stavby, drenáže,

odvodnění, septiky a inženýrské sítě:

Nabídka a popis činností:

zakládání staveb a realizace inženýrských sítí zhotovení vsaků, drenáží, odvodnění výkopové a zemní práce, terénní úpravy výkopy a realizace septiků, ČOV a žump dovoz a odvoz stavebních materiálů a zeminy
© Vojtěch Jakubowski - realizace základů staveb, vsaků, ČOV a inženýrských sítí
VJstav .cz

Podrobný popis nabízených služeb v oblasti budování

základů staveb

Zajišťujeme vyměření, skrývku a odvoz zeminy, výkopové práce základových pásů včetně napojení inženýrských sítí, přípojek a odvodnění, žump či septiků. Samozřejmostí jsou hromosvody a trativody. Dále položení armování a základových dílců a samotné vylití betonem a následné zbudování základové desky. Součástí našich služeb jsou i terénní úpravy po dokončení celé stavby a výkopy bazénů nebo okrasných jezírek včetně vysypání okrasným kamenivem či štěrkem.